Jogpad

Het jogpad van zo’n 4,5 km is aangeduid met blauwe paaltjes.