Architectuur

Tot 1974 was de Hoge Rielen een militair domein. De architectuur bewaart dat militaire erfgoed en brengt het in relatie met het natuurlijke en pedagogische landschap. Enerzijds door de geleidelijke restauratie van de aanwezige militaire loodsen, anderzijds via een onthaalgebouw dat zich inspireert op de vorm en het materiaal van dergelijke loodsen. Een Masterplan moet de Hoge Rielen een nieuwe identiteit geven die in relatie staat met wat het domein vroeger was: een militaire site in het midden van een prachtig Kempisch landschap.

Relatie met het verleden

De architectuur van een domein moet zich niet louter laten leiden door esthetiek. Ze moet getuigen van een langetermijnvisie, van een relatie met het verleden én met het totale domein. De Hoge Rielen slaagt daarin. Maar niet zonder slag of stoot.