Beheer door ADJ

De Algemene dienst voor Jeugdtoerisme waarborgt een gelijke behandeling van alle gebruikers in verblijfsdomein de Hoge Rielen en het vormingscentrum voor de jeugd Destelheide. De dienst hanteert ook de volgende beginselen:

Algemeen

  • ADJ gaat uit van de pedagogische beginselen van het jeugdwerk en past de principes van een milieugeïntegreerd beheer toe – zowel bij de dagelijkse werking als bij de opmaak van reglementen;
  • ADJ streeft het principe van gezond financieel beheer na bij de prijsbepaling, sluiting van contracten, aanwerving van personeel, aankopen van goederen en diensten, …

Voor de Hoge Rielen

ADJ beheert de Hoge Rielen en bouwt het uit:

  • prioritair als een verblijfcentrum voor de jeugd;
  • daarnaast als een centrum waar het mogelijk is om multifunctionele activiteiten en innoverende natuureducatieve initiatieven voor de jeugd te realiseren.

Voor Destelheide

ADJ beheert het vormingscentrum voor de jeugd ‘Destelheide’ en bouwt het uit:

  • prioritair als een receptief vormingscentrum voor de jeugd;
  • daarnaast als een centrum waar het mogelijk is om multifunctionele activiteiten en innoverende kunsteducatieve initiatieven voor de jeugd te realiseren.

Raad van Bestuur

Free De Backer, voorzitter
Gerd Vertommen, ondervoorzitter
Dries Hostens, penningmeester
Waut Hespel, secretaris
Gerda Clerix, bestuurder
Hanneleen Broeckx, bestuurder
Pieter Nuytinck, bestuurder
Jan Van Branteghem, bestuurder

Algemene vergadering

Free De Backer
Gerd Vertommen
Dries Hostens
Waut Hespel
Gerda Clerix
Hanneleen Broeckx
Pieter Nuytinck
Jan Van Branteghem
Jan De Troyer
Amke Bailleul
Joke Queghebeur
An Van Lancker