Bosbeheerwerken

Het bosbeheerplan vertelt dat de Hoge Rielen tegen 2029 grotendeels uit gemengd bos (= naald- en loofbomen) moet bestaan. Gemengd bos heeft immers een veel rijkere fauna en flora dan een naaldbos. Momenteel zijn de grove dennen echter nog dominant. Deze bomen hebben bovenaan een groot scherm waardoor er weinig zonlicht op de grond valt. Dit belemmert het opschieten van jonge eiken, berken, lijsterbessen en esdoorns. Daarom wordt er elke 3 jaar een dunning van grove den gedaan om dat scherm te doorbreken en de jonge loofboompjes meer kans te geven. De komende 3 weken wordt deze beheermaatregel uitgevoerd in het voorste deel van de Hoge Rielen.