De Hoge Rielen zoekt mentoren voor internationale vrijwilligers

Elk jaar kunnen jongeren dankzij de steun van het European Solidarity Corps een internationale vrijwilligerservaring opdoen op de Hoge Rielen. In 2020 brengen we zeven buitenlandse jongeren samen die meedraaien in onze organisatie.

De internationale vrijwilligers werken mee op de verschillende diensten van de Hoge Rielen. Je kan hen tegenkomen op het onthaal, in het café, tijdens een workshop of in het Klimbos. Het werken op een jeugddomein is een verrijkende ervaring voor de vrijwilligers, die allemaal een verschillende culturele achtergrond hebben. Ze krijgen inzicht in het jeugdwerk in Vlaanderen en komen in contact met jongeren van hier. Ze leren hoe groepen te begeleiden en activiteiten te organiseren. De vrijwilligers krijgen de kans hun talenten te ontplooien en nieuwe talenten te ontdekken tijdens hun periode hier. Tijdens vrije momenten hebben ze de kans om de omgeving en de rest van het land te bezoeken, om zo een diverse internationale ervaring te hebben. De vrijwilligers dragen bij aan de interculturaliteit van de Hoge Rielen.

De vrijwilligers worden ondersteund door de educatieve dienst van de Hoge Rielen. Om de integratie in de samenleving vlotter te doen verlopen en in te zetten op het welzijn van de vrijwilligers tijdens hun verblijf, krijgen zij een mentor toegewezen. De mentor spreekt tweewekelijks af met de vrijwilliger om te praten over het project, hoe het met hen gaat, wat ze nog willen bereiken tijdens hun periode op de Hoge Rielen. De mentor koppelt terug met de verantwoordelijke van het project. De mentor ondersteunt de vrijwilliger in het leven en wonen in Kasterlee. Naast de verplichte mentormeetings, kan de mentor ook iemand zijn waarmee de vrijwilliger de omgeving beter kan leren kennen en zo bijdragen aan de integratie van de vrijwilliger.

In de loop van maart komen nog twee nieuwe Europese vrijwilligers aan op de Hoge Rielen. We zijn voor hen nog op zoek naar enthousiaste mentoren met een warm hart voor de Hoge Rielen, die mee in dit unieke project willen stappen. De internationale vrijwilligers verblijven op de Hoge Rielen tot 13 december 2020. Het engagement als mentor ga je aan voor de ganse periode van het project. De Hoge Rielen biedt vorming en opleiding aan de vrijwilligers-mentoren.

Iets voor jou? Laat iets weten aan gerlinde.meeus@dehogerielen.be en we spreken met je af voor meer informatie. Geïnteresseerden zullen worden uitgenodigd voor een gesprek en zo wordt bekeken of er een match is met de organisatie en de vrijwilligers.Het European Solidarity Corps is een subsidieprogramma van de Europese Unie.
Het zet in op projecten rond solidariteit door en voor jongeren in Europa. Het European Solidarity Corps brengt jongeren bij elkaar om te bouwen aan een inclusieve samenleving en een antwoord te bieden aan maatschappelijke uitdagingen. Door kansen te creëren en te investeren in de jeugd draagt het European Solidarity Corps bij aan een meer solidaire wereld.

Het ESC zet in op het engagement van jongeren en organisaties. Met toegankelijke en kwalitatieve activiteiten draagt iedereen zo bij aan verbinding, solidariteit, democratie en Europees burgerschap. Jongeren tussen 18 en 30 jaar kunnen dankzij de steun van het ESC een buitenlandse vrijwilligerservaring opdoen. Op deze manier leren ze een deeltje van Europa veel beter kennen en doen ze onvergetelijke ervaringen op. Ze draaien mee in een organisatie als team, of als individuele jongere.


Maria, Lenka, Luca, Matteo en Kertu: vijf van de zeven internationale vrijwilligers van 2020