Werken ANB in De Goorkens

Het ANB herstelt riel in De Goorkens

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voert momenteel werken uit in De Goorkens, het natuurgebied in het westen van De Hoge Rielen. Ze herstellen er een riel – een natte plek in het bos – door het landschap opnieuw open te maken en drainage tegen te gaan. Het ANB zal op enkele plaatsen aan de rand van het gebied een inkijk maken zodat bezoekers van de Hoge Rielen in de toekomst kunnen genieten van het mooie natuurgebied.

De naam Hoge Rielen komt van natte plekken – rielen – op een hoge plaats in het landschap. De uitgestrekte heide die er tot midden 19de eeuw was, heette Rielen Heijde. In de tweede helft van de 19de eeuw zijn verscheidene rielen in het domein ontgonnen. Ze werden gedraineerd en beplant met dennenbossen. Dennen werden toen vaak aangeplant om nadien te gebruiken als stuthout in de steenkoolmijnen in Wallonië en Limburg.

Een mozaïek van nat en droog

Na een grondige afweging, kiest het ANB voor een kleinschalige aanpak om het riel te herstellen. Droge heide, natte heide, plassen en wilgenstruweel zullen elkaar afwisselen. Zo zal er opnieuw een glimp van de voormalige Rielen Heijde te zien zijn. Aan de randen creëert het ANB lichtrijke bosranden om geleidelijke overgang naar een gemengd bos te bekomen. De heide en de lichtrijke bosranden vormen het leefgebied van vele bijzondere soorten planten en dieren: boompieper, gekraagde roodstaart, levendbarende hagedis, groentje, kleine en ronde zonnedauw, veenpluis, dopheide, … . Het naaldbos dat de heide omgeeft, wordt omgevormd tot een gemengd, streekeigen bos (berk, zomereik, grove den, wilde lijsterbes, sporkehout, …).

Topnatuur creëren en verbinden

Omwille van de unieke combinatie van verschillende leefgebieden voor tal van zeldzame planten en dieren is de Hoge Rielen een belangrijke schakel in een groter netwerk van natuurgebieden die het ANB wil beschermen. Het domein vormt een ecologische verbinding tussen de Natura 2000-gebieden op de Kempische Heuvelrug en de vallei van de Caliebeek.

Het ANB is een agentschap van de Vlaamse Overheid en beheert het natuurlijke landschap van De Hoge Rielen.

 

Toekomstbeeld De Goorkens vanuit omgeving Theater.

Toekomstbeeld De Goorkens vanuit het noordoosten.