Quality Label

De Hoge Rielen behaalde in 2019 het Quality Label for Youth Centres van de Raad van Europa. Als gelabeld centrum willen we de thema’s democratie, rechtstaat en ook mensenrechten volop mee uitdragen, zowel in onze werking als in onze activiteiten. 

Het Quality Label wordt op Europees niveau uitgereikt aan centra met een focus op jeugdwerk en non-formeel leren. De centra dienen gelinkt te zijn aan nationale overheden en te beschikken over een eigen infrastructuur (met mogelijkheden tot catering en overnachting) waarin het mogelijk is om activiteiten met jongerengroepen te organiseren. Ieder centrum moet ook beschikken over een eigen educatief team om (internationale) activiteiten te ontwikkelen binnen het eigen profiel.

De Raad van Europa waakt erover dat de waarden die zij vooropstellen in hun Europees beleid ook in de gehele werking van de erkende centra terug te vinden zijn. Het gaat voornamelijk over tolerantie, toegankelijkheid, duurzaamheid, klantvriendelijkheid, participatie, intercultureel leren en sociale inclusie.

In het kader hiervan was een delegatie van de Hoge Rielen aanwezig op trainingen in Boedapest-Hongarije (2016), Marienthal-Luxemburg (2018), Plovdiv-Bulgarije (2019)  en Berlijn - Duitsland (2020).

Lees op de website van de Raad van Europa meer over het Quality Label.